Vol 3 No 1 (2024): PENDIDIKAN

					Lihat Vol 3 No 1 (2024): PENDIDIKAN

 

Pendidikan berkaitan dengan proses kegiatan belajar dan mengajar. Pendidikan berfokus pada upaya dalam menciptakan suasana belajar dan mengajar demi berkembangkanya peserta didik.

 

ISSN ONLINE : 2829-8551

ISSN CETAK    : 2828-5905

Diterbitkan: 29-04-2024